• تلفن: 1 7 2 9 4 - 1 2 0
 • ایمیل: info@kavanweb.com
 • ساعات کاری: 09:00-18:00

تعرفه

سازمانی

5.8 میلیون تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضای هاست
 • ۳۰۰ گیگابایت پهنای باند هاست
 • دامنه com. و ir. دلخواه
 • گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • بهینه سازی و افزایش سرعت
 • * اپلیکیشن اندروید رایگان *
 • یک جلسه مشاوره طراحی سایت
 • دو جلسه آموزش مدیریت سایت
 • بهینه سازی و سئو اولیه در گوگل
 • یک فصل پشتیبانی رایگان
 • زمان تحویل: ۲۵ روز کاری
سفارش دهید

خبری

3.2 میلیون تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضای هاست
 • ۳۰۰ گیگابایت پهنای باند هاست
 • دامنه com. و ir. دلخواه
 • گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • بهینه سازی و افزایش سرعت
 • * اپلیکیشن اندروید رایگان *
 • یک جلسه مشاوره طراحی سایت
 • دو جلسه آموزش مدیریت سایت
 • بهینه سازی و سئو اولیه در گوگل
 • یک فصل پشتیبانی رایگان
 • زمان تحویل: ۲۰ روز کاری
سفارش دهید

فروشگاهی

2.7 میلیون تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضای هاست
 • ۳۰۰ گیگابایت پهنای باند هاست
 • دامنه com. و ir. دلخواه
 • گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • بهینه سازی و افزایش سرعت
 • * اپلیکیشن اندروید رایگان *
 • یک جلسه مشاوره طراحی سایت
 • دو جلسه آموزش مدیریت سایت
 • بهینه سازی و سئو اولیه در گوگل
 • یک فصل پشتیبانی رایگان
 • زمان تحویل: ۱۵ روز کاری
سفارش دهید

شرکتی - خدماتی

1.7 میلیون تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضای هاست
 • ۳۰۰ گیگابایت پهنای باند هاست
 • دامنه com. و ir. دلخواه
 • گواهینامه امنیتی SSL رایگان
 • بهینه سازی و افزایش سرعت
 • یک جلسه مشاوره طراحی سایت
 • دو جلسه آموزش مدیریت سایت
 • بهینه سازی و سئو اولیه در گوگل
 • یک فصل پشتیبانی رایگان
 • زمان تحویل: ۱۰ روز کاری
سفارش دهید